Home Boxer

Boxer

Vernon Forrest

Vitali Klitschko

Vasyl Lomachenko

Victor Ortiz

Winky Wright

Tommy Morrison

Sergey Kovalev

Ryan Martin

Sugar Ray Leonard

Shannon Briggs